En visionær formandsberetning

En visionær formandsberetning blev i aftes fremlagt ved generalforsamlingen i ChessHouse.

Her er den fulde ordlyd:

Da posten som formand for Aarhus Skoleskak blev ledig blev jeg fristet. Med en vision om en styrkelse af vores to store flagskibe GP-stævnerne og Lejrskolen ”Sahl-lejren” valgte jeg at tilbyde mig som formand. Med styrkelse mener jeg flere deltagere til GP-Stævnerne og en fyldt lejrskole.

Jeg har ikke fortrudt – Men.

Det gik op for mig efter jeg var tiltrådt som formand at forudsætningen for at disse ting kan lykkedes kræves et fundament vi kan udvikle og vækste på.
Derfor gik jeg i gang med et ændret design på hjemmesiden.

Det gik hurtigt op for mig at en opsplitning af hjemmeside i en informationsdel og en turneringsdel var nødvendig da informationsdelen var mangelfuld.

Informationsdelen skulle styrkes og i forening med Facebook skal nyheder i en jævn strøm synliggøre skoleskakken i Aarhuskredsen. Samtidig skal menupunkterne have de nødvendige oplysninger til børn, unge og deres forældre bl.a. en altid opdateret kalender.

Jeg tillod mig samtidig at få designet et nyt logo. Med ekstern hjælp er den nye hjemmeside på plads og jeg ønsker hjemmesiden udvikler sig yderligere de kommende år.

Med en løbende nyhedsopdatering og en fortsat udvikling af både informationsdelen men også af  turneringsdelen er vi godt på vej mod en ny storhedstid.
En tilmeldingsside til Jysk Mesterskab i Skoleskak, Holdmesterskabet og til GP-stævnerne vil være  oplagte udviklingsideer til turneringsdelen.

Udover hjemmesiden har jeg etableret et samarbejde med 6. hovedkreds. Første møde er afholdt hvor jeg har bedt 6. hovedskreds finde ud af DSU-klubbers holdning til juniorarbejde.
Jeg opfordrede samtidig 6. hovedkreds til at deltage i udvikling af skak-materiale til skolerne heriblandt en start-pakke til nye skoler. Materialet skal være klar til den nye sæson.
Jeg opfordrede også til at 6. hovedkreds er behjælpelig med uddeling af materiale.

Ligeledes er der etableret et samarbejde ChessHouse hvor hovedformålet er at kunne tilbyde de unge mennesker der ønsker det yderligere undervisning.

Herudover har jeg planer om to udvalg.

Et udvalg som aktivt støtter Lars i at få flere med til holdmesterskabet og samtidig får flere fra holdmesterskaberne til at spille GP-stævner.
Med 250 skolebørn til holdmesterskaberne i år må det være muligt.

Et udvalg som aktivt støtter Lisa i at Sahl-lejren til efteråret bliver en succes-oplevelse gerne med en fyldt lejr.

Jeg har planer om at følge disse udvalg tæt og ser frem til nogle melder sig frivilligt de kommende måneder til at deltage aktivt i udvalgene.

Med en styrket hjemmeside, et samarbejde med 6. hovedkreds og ChessHouse og de to udvalg vil følgende aktivitet blive iværksat:

Besøg på skoler hvor startpakke udleveres, hjemmesiden bliver kendt og et formelt samarbejde etableres. Vi begynder i september.

Jeg er overbevist om at med disse tiltag er forudsætningerne skabt for flere deltagere til GP-stævnerne, flere deltagere til holdmesterskabet og en fyldt Sahl-lejr.

Det var ordene.

24-04-2019
Formand for Aarhus Skoleskak
Peter Poulsen

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.