Generalforsamling er afholdt

Aarhus Skoleskak afholdt i aftes ( 16. juni) Generalforsamling i Chess House.

Her er den fulde ordlyd af formandens beretning:

Sæsonen 2019/2020 sluttede i marts 2020 da Covid19 ramte landet.

Danmark blev sat i stå og her 3 måneder senere er det så blevet mulig at gennemføre Generalforsamlingen.

Den pludselige afbrydelse af sæsonen betød at vi desværre måtte aflyse de sidste to stævner i Randers og Herredsvang.

På det tidspunkt havde vi udover 7 GP-stævner afholdt Det Jysk Mesterskab samt HoldMesterskabet.

Hold-Mesterskabet blev derved det sidste stævne i sæsonen.

Sæsonen har udover Covid19 budt på to historiske udfordringer. Den første udfordring kom da kun 31 havde tilmeldt sig Sahl-Lejren.

Hvor der er plads til 52, vurderede vi at antallet af tilmeldinger ikke var højt nok til at vi på forsvarlig økonomisk vis kunne gennemføre Skaklejren. Vi valgte derfor for første gang nogensinde at aflyse Sahl-lejren.

Bestyrelsen er gået i tænkeboks for at få flere deltagere med til Sahl-lejren. Ideer modtages gerne.

Jens Ramsdal har tilbudt sig som ansvarlig i næste sæson til Sahl-Lejren.

Den anden udfordring kom da Århus Kommune for første gang valgte IKKE at udbetale vores årlige beløb.

Det skyldes to årsager.

Aarhus Skoleskak havde ikke taget initiativ til en genforhandling af aftalen og Sahl-lejren er ikke har afholdt.

Henrik har taget dialogen med Aarhus Kommune siden og som jeg hører det er en ny aftale på plads til den nye sæson.

Som nævnt i forrige formandsberetning var en større omlægning af hjemmesiden i gang og den blev afsluttet i februar 2019.

Det er mit håb at alle fremadrettet vil bidrage med nyheder til gavn for Aarhus Skoleskak.

Jeg er sikker på at en øget nyhedsdækning i samspil med Facebook-siden kan løfte skoleskakken i Aarhuskredsen.

Menupunkterne ’Skakklubber’ og ’Skak i Skoletiden’ er i dag fuldt opdateret og indeholder en oversigt over spille- og undervisningssteder tilde unge mennesker.

Det er vigtigt at kalenderen altid er opdateret, så kalenderen vil blive opdateret inden for få dage med de datoer på GP-stævnerne som jeg kan få kendskab til.

Sæsonen har også budt på dialogmøder mellem 6. hovedkreds, Chess House og Aarhus Skoleskak og jeg ser frem til at samarbejdet bliver udbygget i de næste sæsoner.

Annette Henneberg, som igennem mange år har hjulpet med regnskaberne, har overfor mig udtrykt ønske om at blive frigjort fra arbejdet i Aarhus Skoleskak.

Jeg meddelte derfor bestyrelsen i oktober at jeg ikke ønskede at fortsætte som formand og ville fratræde på den førstkommende generalforsamling.

Jeg tilbød at overtage kasserer-jobbet. Herved opnår vi at Malte frigøres fra kasserer-jobbet og Annette frigøres for hjælpen.

At det så viste sig efterfølgende, at det ikke bare var lige at overtage adgangen til foreningens konto er en anden sag. Processen blev gennemført og både Annette og Malte er frigjort fra regnskaberne.

En stor tak skal lyde til Annette som gennem en lang årrække har hjulpet bestyrelsen med regnskaberne.

En velkomst skal lyde Jacob Frølund har tilbudt at overtage formandsposten og til Jannik som har tilbudt at hjælpe i bestyrelse.

Til sidst vil jeg på vegne af Aarhus Skoleskak udnævne Henrik Ochsner til Æresmedlem af Aarhus Skoleskak for hans mangeårige virke.

Den samme tildeling gives til Johnny Odgaard for hans mangeårige arbejde med it-delen.

Det var ordene.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.